Pracovná náplň opatrovateľky

V zmysle prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 opatrovateľka vykonáva u klientov nasledovné sociálne služby:

• sebaobslužné úkony
- hygiena
- stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
- vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
- obliekanie, vyzliekanie
- mobilita, motorika
- dodržiavanie liečebného režimu
• úkony starostlivosti o svoju domácnosť
- nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru
- príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla
- donáška jedla do domu
- umytie riadu
- bežné upratovanie v domácnosti
- obsluha bežných domácich spotrebičov
- starostlivosť o prádlo (pranie, žehlenie)
- starostlivosť o lôžko
- vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby
- donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie
- ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb)
• základné sociálne aktivity
- sprievod
- predčítanie
- tlmočenie
• dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít
opatrovateľka nevykonáva ošetrovateľské úkony!