O nás

Silver care, n. o., je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Vykonávame poskytovanie sociálnych služieb terénnou formou pre seniorov a zdravotne postihnuté osoby na celom území SR. Naše aktivity sú realizované s podporou z Európskeho sociálneho fondu.

Naším cieľom je zabezpečiť slovenským seniorom rovnakú kvalitu života ako v ostatných členských štátoch EÚ.