Opatrovateľky

Opatrovateľky v Silver care, n. o. pracujú na plný, prípadne polovičný pracovný úväzok Pozor! – Nezamieňať s príspevkom na opatrovanie od ÚPSVaR! Práca u nás je na pracovnú zmluvu, naša organizácia platí za každého zamestnanca riadne odvody, prispieva 55% na stravné lístky, zamestnanci využívajú pružný pracovný čas a patrí im riadna dovolenka podľa platného Zákonníka práce.

Všetky opatrovateľky budú zaradené do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, v rámci ktorého je naplánované ukončenie podpory výkonu opatrovateľskej služby na 30.04.2018.

Postup uchádzača o prácu opatrovateľa/ky

Uchádzač o prácu opatrovateľky nám doručí nasledovné doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu opatrovateľky,
  • životopis s uvedenými kontaktnými údajmi (telefón, email),
  • kópiu dokladu preukazujúceho splnenie kvalifikačných predpokladov pre prácu opatrovateľky,
  • kópiu občianskeho preukazu,
  • súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov opatrovateľky.

Klient žiadajúci o poskytovanie opatrovateľskej služby nám doručí:

  • kópiu rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu,
  • súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov klienta,
  • kópiu Rozhodnutia o výške dôchodku pre rok 2016 zo Sociálnej poisťovne.

Uvedené doklady prosíme zaslať emailom na adresu: silver1.care@gmail.com

alebo poštou na adresu:

Silver care, n. o.
Námestie slobody 1057
02201 Čadca