Kontakty

Riaditeľka neziskovej organizácie:
PaedDr. Eleonóra Nekorancová
Tel.: +421 905 547 513
Email: silver1.care@gmail.com

Zodpovedná zástupkyňa za poskytovanie sociálnych služieb:
PhDr. Anna Janíková
Tel.: +421 948 293 297

Projektový koordinátor:
Ing. Anna Škrabáková
Tel.: +421 948 017 078