Hľadáme opatrovateľky a klientov pre nový projekt!

Naša organizácia si dňa 31.12.2015 podala žiadosť o zapojenie do druhej etapy Národného projektu MPSVR SR Podpora opatrovateľskej služby s predpokladaným termínom začatia výkonu opatrovateľskej služby od 01.02.2016 do 30.04.2018.

Postup uchádzača o prácu opatrovateľky

Kvalifikačné a iné požiadavky na opatrovateľky

Pracovná náplň opatrovateľky

Príspevok bol vložený Uncategorized. Vytvorte záložku trvalého odkazu.